Skip to main content

Resevillkor

Särskilda villkor för hotell, hytte och lägenhetsuthyrning
Efter gjord beställning skickar resebevis/faktura via mail till beställaren. I samband därmed skall anmälningsavgift. kr 500:–per person inbetalas vilken dras av vid slutlikviden. Den återstående betalningen skall erläggas senast 45 dagar (85 dagar för utvalda boende) före avtalad tillträdesdag om inget annat anges. Om beställningen görs inom 45 dagar före avtalad tillträdesdag löses hyreshandlingarna direkt med hela hyreslikviden. Vid förändringar av färdhandlingarna debiteras 250:– per bokningsbevis.

Resebevis
Resebeviset skall du vara rädd om och granska i detalj. Eventuella felaktigheter måste redas ut innan du reser iväg. Observera avresetiden, resans destination, inkvartering m.m. Muntliga löften av bokningspersonal av väsentlig betydelse skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade.

Avbeställning
Avbeställer hyresgästen bostaden tidigare än 46 dagar (vissa boende 86 dagar) före tillträdesdagen återbetalas förskottsbetalningen med avdrag för avbeställningsavgift som är 400:- per person. Avbeställer hyresgästen bostaden senare än 45 dagar debiteras hela hyresbeloppet. Ingår avbeställningsskydd (kostnad 250:–) i hyresavtalet och avbeställer hyresgästen senast sista vard. (ej lörd-söndag.) före tillträdesdagen på grund av efter beställningen inträffad, med intyg av legitimerad läkare akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat hyresgästen själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken hyresgästen sammanbor under äktenskapsliknande former, debiteras avbeställningsavgiften 250:– per person. Läkarintyg skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter avbeställningen.

Snötillgång
Vid hotell, hytta/stuga och lägenhetsuthyrning är det upp till kund att kontrollera snöförhållanden. Detta gäller ej våra bussresor.

Bussresor
Anmälningsavgift är 500:– per person vilket skall vara oss tillhanda 10 dagar efter bokning, den återstående betalningen skall erläggas senast 45 dagar före avresa om inget annat anges. Vid avbeställning 46 dagar före avresa debiteras 400:– per pers. Avbeställer kunden resan senare debiteras hela beloppet. Avbeställningsskydd kan lösas till ett pris av 200:– per pers. och gäller med intyg av legitimerad läkare styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat resenären själv eller hans maka, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken resenären sammanbor med under äktenskapsliknande former. Avbeställningen skall göras till JT Alpinresor senast sista vard. före avresa, ej lördag-söndag för att gälla, om så göres debiteras endast 250:– per pers. Ej avbokning via sms. Läkarintyget skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter avbeställning. JT Alpinresor har rätt att inställa bussresan 5 dagar innan avresa på grund av för lite resenärer. Byte av påstigningsplats får ej göras av resenär senare än en vecka före avresedagen. Vid förändringar av färdhandlingarna debiteras 250:– per bokningsbevis. Personlig reseförsäkring ingår inte i resans pris. Varje resenär ansvarar själv för att tillräckligt försäkringsskydd finns. I samband med sjukdomsfall kan inte JT Alpinresor ansvara för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris.

Inställd resa
Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än 20 bokade resenärer. Meddelande om resans inställelse lämnas senast 5 dagar före avresa. Ombokning till annan transportör/resebolag med likvärdigt reseupplägg kan ske. Ställer arrangören in resan återbetalas 100 procent av den summan resenären betalt.

Resenärens ansvar under resan
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledare eller av annan person, som arrangören anlitar samt att uppträda så att medresenärer eller andra ej störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta kan arrangören häva avtalet. Resenären får då själv ordna och bekosta hemresan.
Resenären är skyldig att ta med giltig dokumentation/intyg/Covidbevis för att kunna genomföra resan.

Bagage
är begränsat till 1 resväska, 1 pjäxbag, 1 par skidor eller snowboard med nedfälld bindning, samt 1 handbagage. Förse alla väskor med adresslappar. Obs! ingen packning i snow/skidfodral. Resenärerna ansvarar själva för sitt bagage och värdeföremål under hela resan, även under i och urlastning av bussen. Chauffören har rätt att avvisa bagage utöver ovan nämnda. Kvarglömt bagage hämtas på kontoret i Röke. Förvaring av kvarglömt bagage förvaras högst 3 mån. därefter kasseras det.

Barnrabatter
På våra resor till Livigno ovh Abtenau erbjuder vi barn­rabatter. Barn under 15 år får 40 % rabatt om barnet sover i extrasäng i samma rum som två fullt betalande vuxna. Andra barnet i samma rum får 15% rabatt. Om endast en vuxen åker med blir rabatten 15 % för första barnet och 40 % för det andra.

Reklamationer
Skall göras till reseledare eller respektive inkvartering på platsen för att kunna åtgärdas, sedan skriftligt till JT Alpinresor dock senast 10 dagar efter hemresedagen. Reservationer görs för prisändringar eller oavsiktliga felaktigheter i denna hemsida.

Resegaranti
Röke Buss AB (där JT Alpinresor ingår) har ställt den lagstadgade ekonomiska resegarantin till Kammarkollegiet förfogande.

Force Majeur
JT Alpinresor reserverar sig för oförutsedda händelser som väder, vind, naturkatastrofer, terrorism, pandemi eller större händelser som inte kunnat förutses. JT Alpinresor följer UDs rrekommendationer, direktiv och avrådan för resor.

GDPR
JT Alpinresor/ Röke Buss utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, såsom t.ex. resmål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänsten och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter. I samband med bokning så godkänner du att JT Alpinresor/ Röke Buss sparar dina personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Förbehåll göres för tryckfel och ev. ändringar efter publicering. Uppdaterat 2021-07-05

ALLMÄNNA RESEVILLKOR
Dessa finns tillgängliga hos JT Alpinresor.

Fritextsökning
Kontakta oss
Guide tlf. 1:
0725 25 59 89
Guide tlf. 2:
0725 25 59 50
Jour nr.:
0733 47 77 00
Adress:
JT Alpinresor
556384-1401
Röke 4107
282 93 RÖKE
Org nr:
556384-1401