Skip to main content

Miljöpolicy

JT Alpinresor startades 1976 och ägs idag av Röke Buss AB och har sitt säte och försäljningskontor i Röke.

Röke Buss AB ansvarar för persontrafik, beställningstrafik, skolskjutsar och arbetar för en god och säker service med minsta möjliga miljöbelastning.

Detta ska uppnås genom att:
– Röke Buss AB ska sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet i alla hänseenden.
– Samtliga ska arbeta för att minimera miljöpåverkan och förebygga förorening genom effektiv hantering av företagets resurser.
– Anställda på Röke Buss AB ska ges möjlighet att bli miljömedvetna och få kunskap om företagets miljöpåverkan och dess förbättringspotential.
– Verksamheten ska bedrivas enligt gällande miljölagstiftning.
– Vid inköp av varor och tjänster ska miljöhänsyn väga tungt.
– Miljöpolicyn ska följas med hjälp av ett miljöledningssystem som ständigt hålls levande.

Våra övergripande miljömål är:
– Minska den totala mängden verksamhetsavfall och öka andelen utsorterat avfall
– Minska utsläppen från våra transporter och vara fossilbränslefria år 2030
– Öka personalens miljömedvetenhet och motivera dem att agera för en hållbar utveckling

Fritextsökning
Kontakta oss
Guide tlf. 1:
0725 25 59 89
Guide tlf. 2:
0725 25 59 50
Jour nr.:
0733 47 77 00
Adress:
JT Alpinresor
556384-1401
Röke 4107
282 93 RÖKE
Org nr:
556384-1401